Obiceiurile și tradițiile reprezintă evenimente importante din viața satului la care participă majoritatea locuitorilor. Ele sunt expresia unor simțăminte dintre cele mai adânci ale sufletului românesc. Prin tradiții se înțelege toate elementele de cultură populară care se transmit din generație în generație, având un puternic caracter social-istoric și reflectă unele aspecte din viața unui popor.

În ansamblul obiceiurilor tradiţionale, au coexistat în timp obiceiurile vieţii de familie cu obiceiurile calendaristice şi datinile ocazionale de sărbătoare, pătrunse de numeroase credinţe şi superstiţii din vechime, cu ritualuri  şi ceremoniale transmise din generaţie în generaţie.