Situarea geografică în apropierea unor cunoscute drumuri comerciale, bazinul cerealier și producția de animale au condus la dezvoltarea așezărilor, la creșterea demografică. Evident, au existat și factori defavorizanți-numeroasele invazii, războaie, secete, inundații au stînjenit, au frânat, pentru unele perioade, evoluția acestor așezări.

Dar nici în epoca, contemporană nu putem aprecia că lucrurile au mers și merg bine. Dezrădăcinarea țăranului român în procesul industrializării forțate înscrie serioase descreșteri demografice, depopulări ale satelor, realmente, regres economico-social, îmbătrânirea timpurie a forței de muncă.

Astfel, evoluția populației comunei a fost influențată de marile evenimente istorice și de modificările intervenite în profil teritorial (în împărțirea administrativă a țării care a afectat și populația rurală). În perioada 1912-1930 a fost înregistrată o creștere lentă a populației. Explicația acestei creșteri este dată de evoluția ascendentă a sporului natural exceptând anii primului război mondial, când suferă o scădere lentă, determinată de îmbunătățirea într-o oarecare măsură a condițiilor de viață.

Din punct de vedere confesional populația comunei este structurată astfel: 99,5% din populația totală aparține religiei ortodoxe, iar 0,05% reprezintă populația penticostală.

Nivelul ratei de îmbătrânire și a celei de întinerire a populației comunei Mihălășeni reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori demografici, care pe termen mediu poate oferi cadrul necesar în vederea adoptării unor politici care să stabilească direcțiile viitoare de acțiune pentru dezvoltarea economico-socială a comunității locale.

În acest context, efectuarea unei analize amănunțite asupra populației comunei Mihălășeni pe grupe de vârstă reflectă faptul că ponderea cea mai mare din populația totală este reprezentată de populația cu vârste între 15-64 ani, în proporție de 58,02%.

În ceea ce privește populația cuprinsă între 0-14 ani nivelul ponderii acesteia în populația totală a comunei este de 21,43%. Populația cu vârsta de peste 65 de ani reprezintă un procent de 20,55% din populația totală a comunei.

În acest moment populația comunei Mihălășeni este de 2762 locuitori.