Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Mihălășeni, județul Botoșani

Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor prin înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Mihălășeni, județul Botoșani