Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor prin înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Mihălășeni, județul Botoșani