Școala reprezintă instituția fundamentală care asigură dezvoltarea comunității locale, influențând calitatea vieții unei localități. Populația comunei Mihălășeni manifestă o atitudine pozitivă față de învățământ și față de nivelele avansate de școlarizare, concretizate prin ridicarea nivelului de pregătire a populației.

Gradinița de copii din localitatea Mihălășeni

Primul local de grădiniță a fost construit în anul 1960, în locul unde astăzi funcționează Căminul Cultural. Actuala clădire a grădiniței, unde preșcolarii își desfășoară activitatea  a fost construită și înființată ca instituție  în anul 1975.  Există o singură grupă , formată din 21 copii, care își desfășoară activitatea într-un spațiu decent. În același local cu grădinița învață și elevii  claselor I-IV, învățământul este simultan, astfel o clasă de copii I-III și o clasă de copii II-IV. Pe parcurs, școlii i s-au făcut reparații capitale, s-a pus centrală, s-a schimbat acoperișul, s-au introdus grupuri sanitare în interior șiapă curentă. Clădirea mai dispune de o cancelarie, două holuri, magazie pentru materiale didactice, internet, videoproiectoare, imprimante, în fiecare clasă. Curtea grădiniței  are un spațiu de joacă pentru copii dotat cu  aparate de joacă.

Școala cu clasele I-VIII Năstase, comuna Mihălășeni, județul Botoșani  – Școala din satul Năstase a funcționat din anul 1921-1922, în casele unor săteni ca: C.I.Argint, în casele lui Petru Alexa între anii 1923-1929, 1929-1930 la Petrea Rotariu, 1932-1934 la Gh. I. Ciotârcă. Localul propriu pentru școală a fost construit în anii 1933-1934 și funcționează din anul 1954, doar cu șapte clase. Localului i se mai adaugă două săli de clasă.Școala a funcționat cu clasele I-VIII.

Între anii 2000-2001, s-a construit un alt local al școlii prin Banca Mondială, cu trei săli de clasă, cancelarie, anexe, instalație de apă curentă. Numărul elevilor fiind din ce în ce mai mic cu fiecare an, învățământul era simultan, lucru care din anul 2018 școala nu a mai funcționat, s-a închis,elevii au fost înscriși la școala din comună, făcând naveta cu microbuzul școlar.

Școala cu clasele I-IV Negrești, comuna Mihălășeni, județul Botoșani

Școala din satul Negrești, a fost înființată la 15 octombrie 1948, cursurile desfășurându-se în locuința unui cetățean, Ilie Cotruță. În anul 1961 s-a început cu aport mare din partea cetățenilor satului, construcția edificiului școlar, care s-a finalizat în anul 1962 și cuprindea două săli de clasă și o cancelarie. Pereții din exterior sunt construiți din cărămidă iar cei din interior din chirpici, iar acoperișul este din tablă albă zincată. În această clădire funcționa și grădinița. Școala a funcționat până în anul 2007.

 În anul 2007, școala veche a fost înlocuită cu o școală nouă realizată din panouri sandwich prin fonduri de la Banca Mondială și cuprinde trei clase, cancelarie, hol și o sală pentru depozitarea materialelor didactice. În școală învață copiii claselor I-IV, grădinița și clasa pregătitoare. Copiii fac naveta cu microbuzul școlar.  O parte din informații le-am obținut de la domnul învățător Balan Gheorghe, care a învățat generații de copii din localitatea Negrești, astăzi pensionar  după  o activitate de 42 ani la catedră.

Școala cu clasele I-IV Păun, comuna Mihălășeni, județul Botoșani – Școala din Păun își începe activitateala 9 februarie 1889, pentru copiii din Păun, Năstase și Rateșul Apostol, care dețineau 234 capi de familie.[1]  Școala a funcționat în casele unor săteni, dintre care  amintiți fiind Ștefan Lingurariu, C. Scripcaru, . Localul pentru școală a fost construit de abia în anul 1933, din paiantă și din anul 1964 în aceeași curte s-a dat în folosință școala nouă pe temelie de beton cu pereți de chirpici. În școală funcționează clasele I-IV și grăninița. Școala s-a menținut și în zilele de astăzi purtând titulatura de Scoala Primară Nr. 2 Păun. După 2013, s-au făcut lucrări de modernizare, grupuri sanitare in interior, apă curentă, calculatoare, acces la internet.  Cel mai atașat învățător de școală, căreia i-a slujit ani buni, a fost domnul Rebenciuc Constantin, astăzi din păcate trecut în neființă ( 1959-2013).

Școala cu clasele I-IV Sărata, comuna Mihălășeni, județul Botoșani

În anul 1895 își începe activitatea școala din satul Sărata în casele săteanului Vasile Saradan, având ca învățători pe Bart, Catană, D. Baciu, V. Teodorescu. Până în anul 1964 școala a funcționat cu clasele I-IV, apoi școala cu clasele I-VIII. Din anul 1976, școala din satul Sarata revine la statutul de școală cu clase le I-IV. Localul pentru școală a fost construit între anii 1901-1902 cu ajutor material și financiar din partea Sturzoaiei care era stăpână pe o parte din moșia Slobozia .Școala a fost construită din cărămidă, cu  două săli de clasă și o locuință pentru diriginte. Între anii 1963-1964 s-au mai adăugat trei săli de clasă, cancelarie și magazie. Școala din zilele de astăzi nu mai funcționează în acest local datorită unui proiect și aanume Măsura 1.1.2. Din toamna anului 2011, se începe construcția la un nou local nou modern dotat cu mobilier nou, grup sanitar, apă curentă, centrală electrică, copiii din clasele I-IV și cei mici de la grădiniță se bucură de mijloace moderne de învățare.

Școala cu clasele I-IV Slobozia-Silișcani, comuna Mihălășeni, județul Botoșani. Școala din satul Slobozia-Silișcani a funcționat din anul 1885, cu clasele I-IV, în casele unor săteni:Ioan Balan, Ștefan Bujor. Între anii 1898-1899 se construiește primul  local de școală cu pereți de cărămidă, de Olga Sturza, stăpâna care deținea cea mai mare parte din moșie în acea vreme. În perioada 1964-1965 se construiește un alt local de școală, localul vechi fiind construit în preajma unei râpi. Școala s-a construit pe temelie de beton, cu pereți din cărămidă și cu două săli de clasă.Astăzi școala nu mai funcționează, s-a închis din cauza efectivului mic de elevi. Copiii din sat fac naveta la școala și grădinița din satul Negrești și la școala din comună.

Școala cu clasele I-IV Caraiman, comuna Mihălășeni, județul Botoșani – În anul 1924, s-a înființat școala care a  funcționat cu întreruperi, la încetarea activității  copiii mergeau la școala Sărata- Mihălășeni. În anii 1938-1939, a funcționat în casele unor săteni : Dumitru Câșlaru, Tanase Melniciuc, Gh. Alexa ( la Alexoaia), Gh. Iftimie, Gh. Grădinaru. Localul propriu pentru școală a fost construit în anul 1933, dar copiii au învățat doar una an, deoarece școala a ars. Copiii au mers la Școala Sărata până la construcția unei noi școli.Școala s-a reînființat la 14 mai 1946  conform unei adrese  găsită în Arhiva Școlii Mihălășeni către Comitetul Școlar Botoșani și a funcționat în casele unor săteni.  Localul propriu s-a construit în anul 1962. Astăzi, școala nu mai funcționează.

 Astăzi, rețeaua școlară a comunei Mihălășeni este reprezentată de Școala Gimnazială nr.1 Mihălășeni cu structurile arondate :Școala Primară nr 1 Sărata, Școala Primară nr.2 Negrești  cu o grupă pregătitoare, clasele I-IV, Școala Primară nr. 3 Păun, cu clasele I-IV și Grădinițele cu program normal din Mihălășeni, Sarata, Negrești, Păun. La nivelul unităților de învățământ s-a constatat o scădere a numărului de elevi cu abandon școlar de la un an la altul datorită interesului manifestat de elevi către studiu și creșterii calității procesului educativ reflectat în rezultatele bune obținute de elevi la examenele naționale și apoi școlarizarea lor în formele superioare de învățământ:profesional, liceal, universitar. Populația școlară a comunei Mihălășeni era formată în anul  școlar 2013/2014 din 298 elevi, iar la începutul anului școlar 2015/2016 din 315 elevi.

 Activitățile sportive se desfășoară pe baza sportivă multifuncțională inaugurată în anul 2014.